7.12. Wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej | Przedsiębiorczość w praktyce

7.12. Wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Wiesz już, w jaki sposób założyć i uruchomić działalność gospodarczą. Czy w przyszłości zdecydujesz się jednak na założenie własnego przedsiębiorstwa? Czy masz do tego predyspozycje?

Jak podjąć ostateczną decyzję?

Obecnie na rynku pracy panuje trudna sytuacja – dlatego wielu młodych ludzi zastanawia się nad założeniem działalności gospodarczej, by samodzielnie stworzyć sobie miejsce pracy. Decyzja ta musi być jednak

dobrze przemyślana. Aby ją podjąć, należy przeanalizować wady i zalety działalności gospodarczej, własne predyspozycje do jej prowadzenia, a potem jeszcze raz skonfrontować swoje plany z realiami rynku.

Zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy podejmują trud i ryzyko związane z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej ze względu na wiele zalet wynikających z posiadania własnej firmy. Poniżej wymieniono najważniejsze z

nich.

Zalety prowadzenia działalności gospodarczej:

 • stworzenie sobie miejsca pracy,
 • satysfakcja z tworzenia nowych rzeczy i realizowania wytyczonych celów,
 • poczucie niezależności (samodzielne decydowanie o podejmowanych działaniach),
 • satysfakcja z pracy dla siebie, a nie dla kogoś,
 • wysokie dochody,
 • elastyczny czas pracy.

Ciekawostka ze świata

John Davison Rockefeller (1839–1937), magnat naftowy, przedsiębiorca i filantrop, jest obecnie uważany za najbogatszego człowieka w historii świata. Rockefeller miał pięcioro rodzeństwa, ojca oszusta, podającego

się za lekarza cudotwórcę, i mamę, którą stawiał sobie za wzór. W wieku 16 lat pracował i już wtedy, zarabiając 50 centów dziennie, postanowił, że część swojego wynagrodzenia będzie oddawał potrzebującym. W 1870 r. wraz z czterema

wspólnikami założył przedsiębiorstwo naftowe Standard Oil. Rockefeller był perfekcjonistą, starającym się udoskonalić każdy etap produkcji ropy naftowej w przedsiębiorstwie. Dla lepszego zrozumienia jego problemów często dołączał do

robotników i pracował razem z nimi. Dzięki temu udawało mu się obniżać koszty produkcji i osiągać wyższe przychody. Swoim pracownikom płacił więcej niż konkurencja, co pozwoliło mu uniknąć powszechnych strajków robotników. W ten sposób

firma Standard Oil wkrótce stała się monopolistą na rynku naftowym i przynosiła ogromne zyski.

Rycina 7.26. John Davison Rockefeller.
[Źródło: rockefeller100.org]

Wady prowadzenia własnej działalności gospodarczej

Do wad związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej należą:

 • ryzyko niepowodzenia przedsięwzięcia,
 • konieczność poniesienia kosztów związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • nienormowane godziny pracy (przedsiębiorca pracuje zawsze wtedy, gdy firma tego potrzebuje),
 • odpowiedzialność finansowa i prawna, zarówno za siebie, jak i za pracowników,
 • konieczność stałej kontroli sytuacji na rynku i walki o klienta,
 • konieczność śledzenia zmian prawnych (przepisów podatkowych, przepisów Kodeksu pracy, zasad higieny pracy i bezpieczeństwa), prowadzenia dokumentacji firmowej i zmagania się z biurokracją.

Predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej

Osoba, która chce prowadzić własną działalność gospodarczą, zapewne widzi w tym więcej zalet niż wad. Przed założeniem przedsiębiorstwa powinna jednak sprawdzić, czy ma cechy osoby przedsiębiorczej [odsyłacz

do 1.1], a także odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czy jestem osobą odpowiedzialną i samodzielną?
 • Czy jestem gotów/gotowa na ciężką pracę i wyrzeczenia?
 • Czy jestem gotów/gotowa stawiać czoło różnorodnym problemom?
 • Czy jestem gotów/gotowa na podejmowanie wyzwań?
 • Czy potrafię oceniać sytuację i podejmować ryzyko?
 • Czy potrafię rozsądnie gospodarować pieniędzmi?
 • Czy mam zdolności interpersonalne?

Jeżeli odpowiedź na większość tych pytań brzmi: tak, oznacza to, że dana osoba ma predyspozycje do bycia przedsiębiorcą.

Ćwiczenia

1.      Przeanalizuj informacje o Rockefellerze zawarte w ciekawostce. Wymień cechy, które sprawiły, że ten przedsiębiorca z sukcesem prowadził działalność gospodarczą.

2.      Przeanalizuj dane GUS dotyczące sposobów znajdowania pierwszej pracy w Polsce przez osoby w wieku od 15 do 34 lat. Podaj prawdopodobne przyczyny, dla których tak mało młodych ludzi decyduje się na

założenie własnej działalności gospodarczej.

Rycina 7.27. Sposoby znajdowania pierwszej pracy przez osoby w wieku od 15 do 34 lat w Polsce w 2009 roku.
[Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Wejście ludzi młodych na rynek pracy, Warszawa 2009]

3.         Przeanalizuj swoje predyspozycje do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej: odpowiedz na pytania zawarte w tekście. Następnie zastanów się, czy jesteś w stanie zmienić swoją postawę w

wypadku tych pytań, na które twoja odpowiedź brzmiała nie.

Warto kliknąć i wiedzieć więcej

[Raport GUS „Wejście ludzi młodych na rynek pracy”; http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11193_PLK_HTML.htm]

[Publikacja Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Informator dla nowo powstałych firm, PARP, 2011; http://www.parp.gov.pl/files/74/107/417/477/11471.pdf]

[Artykuł Czy przedsiębiorcą może być osoba niepełnoletnia?; http://www.mg.gov.pl/node/17689]

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds