1.11. Sprawdź, co pamiętasz! | Przedsiębiorczość w praktyce

1.11. Sprawdź, co pamiętasz!

1.         Uzupełnij model kompetencji przedsiębiorczych: w puste miejsca wpisz wymienione niżej kompetencje.

przywódczość, asertywność, kompetencje emocjonalne

2.         Dopasuj typ osobowości (1–4) do opisu (A–D).

1. Sangwinik.

 

A.        Odznacza się skłonnością do refleksji, smutnym usposobieniem, ma słabą chęć do działania, jest mało wytrwały w uczuciach i działaniu. Często charakteryzuje go negatywne nastawienie do przyszłości.

2. Choleryk.

 

B.         Charakteryzuje się powolnymi reakcjami, nie okazuje entuzjazmu ani nie wybucha łatwo gniewem, długo zachowuje urazy, jest wytrwały i niełatwo wpada w przygnębienie.

3. Flegmatyk.

 

C.         Jest bardzo wybuchowy, a nawet agresywny, ale szybki i jednocześnie wytrwały w działaniu. Jest też raczej stały w uczuciach, nastawiony na działanie i kierowanie. Bywa uparty.

4. Melancholik.

 

D.        Posiada żywe usposobienie, jest energiczny, lecz niezbyt wytrwały, łatwo się entuzjazmuje i równie łatwo popada w przygnębienie. Jest uczuciowy i wrażliwy.

3.         Uzupełnij piramidę potrzeb: w puste miejsca wpisz wymienione poniżej potrzeby.
bezpieczeństwo, potrzeby fizjologiczne, poczucie przynależności, samorealizacja, uznanie

4.         Zaznacz punkty, które odnoszą się do komunikacji niewerbalnej.

A.        Akty mowy mające moc sprawczą np. w czasie głosowania.

B.         Wypowiedziane polecenia i instrukcje.

C.         Spoglądanie w kierunku rozmówcy.

D.        Potakiwanie głową.

E.         Pogawędki, żarty, plotki.

F.         Mówienie nie wprost, lecz w sposób zawoalowany.

G.        Informowanie za pomocą słów o swoich odczuciach.

H.        Modulowanie głosu w celu interpretacji wypowiedzi.

5.         Zaznacz 3 sygnały niewerbalne, świadczące o asertywnej postawie w stosunku do rozmówcy.

A.        Spokojny głos.

B.         Wyprostowana i rozluźniona postawa ciała.

C.         Stanowcza odpowiedź: Nie, nie mogę tego zrobić.

D.        Kontakt wzrokowy.

E.         Oświadczenie: Tak, rozumiem twój punkt widzenia, ale dzisiaj jest to niemożliwe do zrobienia.

F.         Poklepywanie rozmówcy po ramieniu.

6.         Zaznacz 6 komunikatów, które są najlepiej wyrażane za pomocą mimiki.

A.        Szczęście.

B.         Asertywność.

C.         Uległość.

D.        Zdziwienie.

E.         Strach.

F.         Zaangażowanie.

G.        Roztargnienie.

H.        Smutek.

I.          Gniew.

J.          Wstręt.

7.         Uszereguj etapy procesu decyzyjnego w kolejności chronologicznej: wpisz numery od 1 do 6 w odpowiednie okienka.

       Wybór optymalnego wariantu.

       Analiza wrażliwości.

       Sprecyzowanie konsekwencji poszczególnych wariantów.

       Sprecyzowanie problemu.

       Określenie celu zasadniczego.

       Wyznaczenie wariantów wyboru rozwiązania problemu.

8.         Dopasuj style podejmowania decyzji (1–6) do opisów (A–F).

Style:

1.         Racjonalny.

2.         Proceduralny (biurokratyczny).

3.         Fundamentalistyczny.

4.         Pragmatyczny (kompromisowy).

5.         Tradycyjny.

6.         Wizjonerski.

Opisy:

A.

Decyzja ma charakter konformistyczny i jest rozwiązaniem godzącym różne interesy.

B.

Decyzja jest oparta na doświadczeniu i przyzwyczajeniach decydenta oraz firmy jako całości.

 

 

C.

Decyzje wynikają wprost z przyjętych przez zwierzchnictwo koncepcji, teorii, systemu wartości lub systemu moralnego.

D.

Decyzja jest wynikiem logicznego, a więc racjonalnego działania, najlepiej – zgodnego ze schematem procesu decyzyjnego.

 

 

E.

Decyzja zostaje podjęta w wyniku procedur przyjętych przez przedsiębiorstwo.

F.

Decyzja jest efektem wewnętrznego przekonania, inspiracji lub wyobrażeniem decydenta.

9.         Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeżeli zdanie jest fałszywe.

A.        Zakupiony w sklepie internetowym produkt możesz oddać, czyli zrezygnować z umowy, do 10 dni od momentu otrzymania przesyłki, bez podawania przyczyny. P / F

B.         Po stwierdzeniu niezgodności zakupionego towaru z umową możesz oddać go do reklamacji, jednak nie później niż 1 rok od zakupu. P / F

C.         Towar możesz oddać do reklamacji tylko u tego sprzedawcy, u którego został zakupiony. P / F.

D.        Zawsze możesz wybrać jedną z 3 opcji realizacji reklamacji: bezpłatna naprawa, zamiana na produkt nowy bez wad, zwrot gotówki. P / F

E.         Po wylicytowaniu przedmiotu na aukcji internetowej masz 10 dni na jego zwrot bez podania przyczyny. P / F

10.       Ułóż we właściwej kolejności składowe modelu DAGMAR, dotyczącego wpływu reklamy na konsumenta.
działanie, zrozumienie, przekonanie, świadomość

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

  • zaktualizowane treści
  • nowy wygląd
  • atrakcyjne grafiki
  • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds