5.13. Sprawdź, co potrafisz! | Przedsiębiorczość w praktyce

5.13. Sprawdź, co potrafisz!

1. Wskaż 3 dziedziny, w których działalność mogą prowadzić wyłącznie spółki Skarbu Państwa.

A.        Produkcja spirytusu.

B.         Produkcja lokomotyw i wagonów.

C.         Budowa linii kolejowych.

D.        Prowadzenie loterii ogólnopolskich.

E.         Produkcja broni palnej.

F.         Sprzedaż elektryczności.

G.        Import lekarstw.

H.        Transport kolejowy.

I.          Usługi szpitalno-medyczne.

J.          Usługi pocztowe.

2. Podaj po 2 przykłady spółek osobowych i spółek kapitałowych:

A. Spółki osobowe:

B. Spółki kapitałowe:

Możliwe odpowiedzi: a) jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna; b) z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna

3. Rozwiąż krzyżówkę, wpisując poziomo hasła.

1. … nasz pan.

2. Rodzaj patologii w pracy.

3. Usługi przemieszczania ludzi i towarów.

4. Na licytacji.

5. Organizacyjna w biznesplanie.

6.Potocznie o przedsiębiorstwie.

7. Ukryta w skrótowcu PIP.

8. Tam popyt i podaż regulują ceny.

9. Wręczenie łapówki.

10. Rodzaj spółki osobowej.

11. Np. VAT.

4. Podaj pełną nazwę polskiego urzędu rejestrującego wynalazki i nowe technologie.

5. Przyporządkuj poniższe instytucje do odpowiednich kolumn tabeli.

urząd skarbowy, inkubator przedsiębiorczości, agencja reklamowa, ZUS, PIP, organizacja pozarządowa zrzeszająca klientów

Mikrootoczenie przedsiębiorstw

Makrootoczenie przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

 

6. Wpisz w podpunktach a–c litery przypisane problemom dotyczącym prowadzenia działalności gospodarczej i 3 litery przypisane ich rozwiązaniom tych problemów.

Elementy do wyboru:

A. Deregulacja przez rząd wybranych kwestii w działalności gospodarczej.

B. Dług publiczny.

C. Długość trwania procedury rejestracji działalności gospodarczej.

D. Duża liczba zawodów regulowanych.

E. Ingerencja PIP.

F. Licencjonowanie sprzedaży wybranych towarów i usług.

G. Możliwość rozliczenia podatku przez internet.

H. Możliwość rejestracji działalności gospodarczej przez internet.

I. Nauka przedsiębiorczości w szkole.

J. Skomplikowane rozliczenia podatkowe.

K. Zwiększanie liczby pracowników urzędów skarbowych.

a) Regulacje podatkowe:

Problem:

Rozwiązanie problemu:

b) Regulacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej

Problem:

Rozwiazanie problemu:

c) Regulacje ograniczające dostęp do wybranych rodzajów działalności gospodarczej.

Problem:

Rozwiązanie problemu:

7. Podkreśl 3 sposoby motywowania pracowników do lepszej i wydajniejszej pracy, które powinien stosować lider.

audyt wewnętrzny, audyt zewnętrzny, dbałość o atmosferę w miejscu pracy, kontrola bezpośrednia przełożonego, osobiste zaangażowanie kierownika w pracę wykonywaną przez pracowników, podwyżka, praca na akord,

premia, publiczna krytyka za niską wydajność, straszenie utratą pracy, wizyty kierownictwa w domu pracownika

8. Uszereguj rozdziały biznesplanu w odpowiedniej kolejności.

A.        Analiza rynku i plan marketingowy.

B.         Analiza strategiczna.

C.         Ogólna charakterystyka firmy.

D.        Plan finansowy działalności.

E.         Plan techniczny.

F.         Podsumowanie; analiza szans i ryzyka.

G.        Streszczenie.

H.        Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

  • zaktualizowane treści
  • nowy wygląd
  • atrakcyjne grafiki
  • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds