4.8. Jak rozmawiać z pracodawcą? Rozmowa kwalifikacyjna | Przedsiębiorczość w praktyce

4.8. Jak rozmawiać z pracodawcą? Rozmowa kwalifikacyjna

Kluczowym momentem w czasie poszukiwania pracy jest rozmowa kwalifikacyjna (nazywana niekiedy interview – wywiadem), czyli bezpośrednia rozmowa rekrutowanego z osobą rekrutującą. To, jakie

wrażenie wywrzesz na osobie prowadzącej rozmowę, będzie w dużej mierze rzutować na Twoje szanse na zatrudnienie. Jak zatem przygotować się do takiej rozmowy?

Etapy procesu rekrutacji

Dla pracodawcy najważniejszymi elementami rekrutacji są:

 • przygotowanie oferty pracy,
 • wybór metody rekrutacji,
 • wybór właściwej osoby.

Przygotowanie oferty pracy pozwala przedsiębiorcy sprecyzować, jakie obowiązki będzie miał pracownik na danym stanowisku oraz jakimi kompetencjami i kwalifikacjami powinien się cechować. W ogłoszeniu

z ofertą pracy przedsiębiorca umieszcza zatem informacje o stanowisku pracy, obowiązkach na tym stanowisku, preferowanym wykształceniu i kompetencjach pracownika, a także znajomości języków obcych. Oprócz oczekiwań pracodawca zamieszcza

też informacje o tym, co sam oferuje potencjalnemu pracownikowi.

Określenie metody rekrutacji jest dla przedsiębiorcy ważne, ponieważ musi on zdecydować, czy poszukuje pracownika na dane stanowisko wśród już zatrudnionych osób, czy – na zewnątrz firmy. Równie

istotna jest decyzja dotycząca tego, czy przedsiębiorstwo samo zajmie się poszukiwaniami, czy – zleci to firmie zewnętrznej.

Wyboru właściwej osoby pracodawca dokonuje spośród kandydatów, którzy złożyli aplikacje o pracę. Osoba ta musi spełnić postawione przed nią wymagania. Często ten etap rekrutacji jest podzielony na

kilka mniejszych etapów, w których następuje selekcja kandydatów.

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Do rozmowy kwalifikacyjnej należy się bardzo dobrze przygotować. W tym celu powinniśmy:

 • zebrać informacje dotyczące potencjalnego pracodawcy,
 • zebrać informacje dotyczące stanowiska, na które aplikujemy,
 • przypomnieć sobie informacje zawarte we własnym CV i liście motywacyjnym, wysłanym do pracodawcy,
 • przygotować właściwy ubiór.

Zebranie i analiza informacji na temat pracodawcy

Jednym z elementów przygotowań powinno być zapoznanie się z historią i ofertą przedsiębiorstwa, do którego się aplikuje. Ważne dane to: ile firma ma oddziałów, gdzie się one znajdują, ile zatrudnia osób, a

także – kto jest jej właścicielem. Zebranie tych informacji pozwoli nam ocenić wielkość i profil działalności przedsiębiorstwa oraz da nam większe wyobrażenie o przedsiębiorstwie.

Zebranie informacji na temat stanowiska

W każdej ofercie pracy powinien znajdować się opis stanowiska, na które jest poszukiwany pracownik, a także przewidywany zakres obowiązków pracownika. Jeżeli nie ma tych informacji, wówczas warto się

zastanowić, czy pracodawca jest wiarygodny.

Analiza aplikacji przesłanej do pracodawcy

Kolejnym krokiem, który należy zrobić przed rozmową kwalifikacyjną, jest przeanalizowanie własnego CV i listu motywacyjnego. Dzięki temu przypomnimy sobie ważne daty czy wcześniejszych pracodawców. Warto też

się zastanowić, jak przedstawić przebieg zdobywania przez siebie wykształcenia i doświadczenia, a także – jakie pytania związane z życiorysem zawodowym mogą się pojawić na rozmowie.

Przygotowanie właściwego stroju

Poza podstawowym przygotowaniem merytorycznym nie można zapomnieć o stosownym ubiorze. Nieodpowiednio dobrane ubranie może bowiem zmniejszyć szanse na otrzymanie wymarzonej posady. Elegancki i schludny ubiór

to dowód zaangażowania i poważnego podejścia do rozmowy oraz poszukiwanej pracy, a tego oczekuje każdy pracodawca.

Kobieta starająca się o pracę w biurze powinna założyć garsonkę, a mężczyzna – garnitur. Jeżeli staramy się o pracę w innych miejscach, możemy ubrać się mniej oficjalnie, np. zamiast garsonki kobiety mogą

włożyć bluzkę koszulową i spódnicę, a mężczyźni – koszulę i spodnie. Ubiór zawsze jednak powinien być czysty i wyprasowany. Ponadto musimy zadbać o stosowną fryzurę i dodatki (powinno ich być niewiele).

Zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna dla większości osób rekrutowanych jest sytuacją stresującą. Jednak w wielu przedsiębiorstwach okazywanie zdenerwowania może od razu dyskwalifikować kandydata. Dlatego bardzo ważne

jest, by zapanować nad stresem. Warto podczas rozmowy starać się uśmiechać, okazywać entuzjazm, zaangażowanie i optymizm, które będą świadczyły na naszą korzyść.

Nie możemy też zapominać, że niezwykle ważna jest mowa ciała. Na początku więc należy przywitać się z uśmiechem, a następnie starać się kontrolować swoje gesty i postawę. Na przykład, gestykulując,

nie powinno się machać rękoma ani dotykać okolic ust i nosa, gdyż sygnalizuje to kłamstwo. Z kolei powinno się utrzymywać kontakt wzrokowy z osobą rekrutującą oraz starać się mówić naturalnie.

Jakich błędów unikać?

Z obserwacji osób zajmujących się rekrutowaniem pracowników wynika, że najczęstsze błędy popełniane przez osoby ubiegające się o pracę, to: kłamanie, narzekanie na poprzedniego pracodawcę, gadulstwo,

zdawkowe odpowiedzi na pytania, prezentowanie postawy roszczeniowej, brak podstawowej wiedzy na temat firmy, stanowiska i oferty pracy, niestosowny ubiór, brak kultury osobistej, włączony i dzwoniący telefon.

Pamiętaj! Pierwszych 20 sekund, pierwszych 20 słów, pierwszych 20 gestów może w 80% zdecydować o tym, jak oceni Cię przyszły pracodawca.
przeczytaj artykuł

Ciekawostka ze świata

Na świecie coraz popularniejszą jest rekrutacja przez gry komputerowe. Jest ona oparta na zdrowej rywalizacji i tzw. assessment center, czyli procesie oceny kompetencji, w którym uczestnicy są stale obserwowani i

oceniani przez zespół obiektywnych, wyszkolonych kompetentnych sędziów (asesorów). Takie działania są bardzo skuteczne przy określaniu różnych cech i zachowań wśród osób ubiegających się o dane stanowisko oraz już zatrudnionych w firmie.

W Polsce stosowanie gier w rekrutacji nie jest jeszcze tak powszechne jak w krajach Europy Zachodniej.

[http://praca.gratka.pl/poradnik/art/gra-komputerowa-8211-nowy-sposob-rekrutacji-11621.html]

Warto kliknąć i wiedzieć więcej

[Strona z praktycznymi radami na temat poszukiwania pracy, CV, listu motywacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej; http://www.cvtips.pl/rozmowa-

kwalifikacyjna]

[Strona na temat rozmowy kwalifikacyjnej; http://www.rozmowa.net/]

[Strona Zielonej Linii – Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia; http://zielonalinia.gov.pl/]

Ćwiczenia

1.      Określ, jakie ubranie wybierzesz na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko: kelnerka/kelner, asystentka/asystent prezesa, sprzedawca, pracownik centrum obsługi telefonicznej (call center).

2.      Wyjaśnij, czym może się przejawiać brak kultury osobistej podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jak można temu zaradzić.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds