6.4. Etapy realizacji przedsięwzięcia | Przedsiębiorczość w praktyce

6.4. Etapy realizacji przedsięwzięcia

Gdy masz już pomysł na działalność gospodarczą, musisz określić działania, które pozwolą Ci wprowadzić go w życie. Do osiągnięcia tego celu przyda Ci się plan działań, podzielony na kolejne etapy.

10 kroków od pomysłu do biznesu

Nie istnieje uniwersalny plan, który pozwoli przedsiębiorcy odnieść sukces. Jednak opierając się na obserwacji i doświadczeniach innych, można skonstruować ogólny plan działań, w którym wyróżnia się 5

etapów:

 • pomysł,
 • analiza,
 • planowanie strategiczne,
 • zapewnienie finansowania,
 • realizacja.

Etapy te można z kolei podzielić na szczegółowe działania, stanowiące 10 kroków od pomysłu do realizacji przedsięwzięcia. Są to:

 1. wybór pomysłu – podczas tego etapu powinniśmy wybrać pomysł, który będzie zgodny z naszymi pasjami i do którego realizacji posiadamy odpowiednie przygotowanie i predyspozycje. Musimy też być gotowi podjąć związane z nim

  ryzyko. Początkowy pomysł jest tylko ogólnym założeniem, które w miarę realizacji może ulegać modyfikacjom. Dlatego ważne jest, aby nie przywiązywać się do niego i wykazywać dużą elastyczność w jego zmianach.

 2. analiza i ocena pomysłu – jest to etap, podczas którego powinniśmy obiektywnie ocenić możliwości realizacji wybranego pomysłu. Powinien on przynieść odpowiedzi na pytania: Kim są i czego potrzebują nasi potencjalni klienci?

  Jak duża jest szansa na powodzenie przedsięwzięcia? Czy pomysł jest zgodny z prawodawstwem? Co jest potrzebne do wdrożenia pomysłu? Ile czasu potrwa realizacja pomysłu? Czy inwestycja jest warta ryzyka? Jaki model biznesowy przyjąć?

  Aby mieć pewność, że uwzględniliśmy wszystkie kwestie, możemy skorzystać z biznesplanu.

 3. uzyskanie opinii – podczas tego etapu powinniśmy znaleźć osoby, które znają dany rynek, model biznesowy i konkurencję. Ponadto warto porozmawiać z potencjalnymi klientami i dowiedzieć się, co oni myślą o naszym pomyśle. Dzięki

  temu dowiemy się, jak działa takie samo lub podobne przedsięwzięcie w realnym świecie, i zwiększymy szanse na jego rozwój we właściwym kierunku.

 4. modyfikacja pomysłu – jest to etap, podczas którego musimy dokonać niezbędnych zmian w planie biznesowym, produkcie i strategii rynkowej naszego przedsięwzięcia. Należy przy tym uwzględnić plan wdrożenia najważniejszych celów

  zasadniczych i szczegółowych w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ustalić, czy mogą być one realizowane samodzielnie oraz jakim kapitałem musimy dysponować, by zrealizować cele pośrednie.

 5. stworzenie produktu podstawowego – jest to etap, w którym powinniśmy możliwie jak najszybciej i najtaniej wyprodukować produkt podstawowy.
 6. otwarcie działalności gospodarczej – podczas tego etapu powinniśmy rozpocząć sprzedaż produktu, mimo że nie jest on jeszcze idealny. Dopóki produkt nie trafi na rynek, nie dowiemy się jednak, jak zareagują na niego klienci.

  Istotne jest również to, aby nasza marka jak najszybciej trafiła na rynek.

 7. sprawdzenie produktu – etap ten następuje po wprowadzeniu produktu na rynek. W jego trakcie dowiemy się, jak lepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb klientów. Aby to zrobić, powinniśmy sprawdzić takie elementy, jak: cena,

  funkcje produktu oraz zadowolenie klientów. Następnie powinniśmy znaleźć skuteczny i opłacalny sposób, aby przyciągnąć klientów (przez reklamę, promocję, techniki sprzedaży, takiej jak sprzedaż bezpośrednia) oraz odnaleźć nowe kanały

  dystrybucji produktu.

Rycina 6.4. Przykładowe kanały dystrybucji. Dystrybucja to proces obsługi rynku, obejmujący wszelkie decyzje i czynności związane z połączeniem producenta z finalnymi klientami. Pośrednicy pomiędzy producentem a

klientami tworzą tzw. kanały dystrybucji. Dystrybucja zapewnia klientom możliwość nabycia pożądanych produktów i usług w odpowiadającym im miejscu i czasie. Każda firma musi opracować strategię dotarcia na rynek odpowiednią dla

siebie.

 1. dokonanie zmian produktu – w etapie tym powinniśmy przeanalizować błędy dotyczące produktu, następnie dokonać w produkcie niezbędnych zmian. Możemy to zrobić w sposób całościowy (dokonując generalnych zmian) lub wprowadzać

  niewielkie poprawki i obserwować uzyskane wyniki.

 2. przygotowanie do rozwoju przedsiębiorstwa – po dokonaniu zmian w produkcie oraz dostosowaniu się do nowych uwarunkowań marketingu i strategii finansowych, powinniśmy zacząć zbierać zasoby, które będą potrzebne do dalszego

  rozwoju firmy. Jest to dobry czas na pozyskanie kapitału.

 3. rozwijanie działalności przedsiębiorstwa – etap, w którym następuje podsumowanie informacji zebranych w poprzednich etapach. Dzięki przeprowadzonym badaniom rynku i zasobów możemy bowiem rozwijać naszą działalność tak, by

  odniosła ona sukces.

Podział pracy przy realizacji przedsięwzięcia

W realizacji pomysłu związanego z własną firmą istotnym elementem jest właściwy podział pracy. Ważne jest, aby odpowiednio pokierować zespołem w celu maksymalizacji zysków. Zarządzanie zespołem złożonym z

większej grupy osób nie należy do łatwych zadań, gdyż trzeba odpowiednio rozdzielić obowiązki tak, by wszystko funkcjonowało sprawnie. Należy zatem starać się utrzymywać w zespole otwarte i serdeczne relacje, przy jednoczesnej kontroli

realizacji powierzonych zadań. Ponadto – o czym była już mowa na wcześniejszych lekcjach – wszyscy członkowie zespołu powinni znać cel zasadniczy firmy.

W pracy potrzebny jest też jasny podział ról oparty jedynie na kwalifikacjach i predyspozycjach pracowników. Każdy pracownik powinien wiedzieć, co należy do jego zadań. Należy przy tym pamiętać o wyznaczeniu

celów i określeniu priorytetów, na których powinien się skupić członek zespołu, ponieważ pracownik o niesprecyzowanym zakresie obowiązków nigdy nie będzie miał poczucia odpowiedzialności za to, co robi. Ze strony takiego pracownika nie

można się więc spodziewać inicjatywy czy kreatywnego myślenia.

Aby podział pracy był skutecznym narzędziem zarządzania, powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 • spójnością – nie może zawierać sprzeczności ani niekonsekwencji,
 • szczelnością – powinien przewidywać każdą sytuację, nie dopuszczać do niedomówień, niejasności,
 • konsekwencją hierarchiczną – powinien być podporządkowany strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
 • precyzją – granice między poszczególnymi obszarami odpowiedzialności powinny być wyraźne i jednoznaczne,
 • sprawnością – powinien tworzyć optymalne warunki do realizacji założonych celów.

Wykres Gantta

W procesie planowania i układania harmonogramu wszelkiego typu zadań w przedsiębiorstwie pomocny jest wykres Gantta. Jest to graficzna metoda pokazująca rozplanowanie poszczególnych etapów (zadań) projektu w czasie.

Rycina 6.5. Przykładowy wykres Gantta.

Aby sporządzić wykres Gantta, należy w pierwszej kolejności dokonać podziału projektu na poszczególne zadania. Następnie trzeba: określić ramy czasowe dla wyodrębnionych zadań i całego projektu, ustalić

kolejność realizacji zadań i określić czas rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych zadań. Po dokonaniu tych czynności ustalony harmonogram należy przedstawić w formie graficznej.

Nazwa

Znaczenie

Zadanie krytyczne

Jest to zadanie bardzo istotne, którego nie można pominąć i od którego ukończenia zależy dalsze postępowanie.

Zadanie niekrytyczne

Jest to zadanie mniej istotne dla projektu – nie warunkuje ono jego powodzenia.

Podsumowanie

Kończy ono pewien etap projektu. Zazwyczaj po podsumowaniu występuje kamień milowy, który pozwala na zatwierdzenie danej fazy i przejście do fazy następnej.

Kamień milowy

Jest to szczególny rodzaj zadania, dający sygnał, że zakończyła się pewna faza. Kamień milowy to jednorazowe zdarzenie, pozwalające przejść do następnego etapu.

Tabela 6.1. Elementy wykresu Gantta.

Ciekawostka ze świata

Do historii przeszło zdanie wypowiedziane przez amerykańskiego przemysłowca Henry’ego Forda, który założył w 1903 r. spółkę Ford Motor Company: „Before everything else, getting ready is the secret of success”,

czyli „Przygotowywanie się jest sekretem do osiągnięcia sukcesu bardziej niż cokolwiek innego”.

Warto kliknąć i wiedzieć więcej

[Artykuł pt. Moja firma. Od pomysłu do realizacji; http://www.cke.edu.pl/images/stories/EFS_1/moja_firma.pdf]

[Jak powstaje projekt – od pomysłu do realizacji. Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych; http://www.leonardo.org.pl/sites/leonardo.org.pl/files/publication/2012/03/jak-powstaje-porojekt-od-pomyslu-do-realizacji.pdf]

[Artykuł pt. 7 kroków od pomysłu do sukcesu; http://www.sakowww.com/blog/2/7-krokow-od-pomyslu-do-sukcesu]

[Wykres Gantta; http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/wykres-gnatta]

[Wykres Gantta online; http://gantter.com/]

Ćwiczenia

1.      Omów etapy realizacji wymyślonego przez siebie przedsięwzięcia.

2.      Przedstaw przesłanki, którymi należy się kierować przy podziale zadań wśród pracowników.

3.      Omów zastosowanie wykresu Gantta.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds