6.3. Dobry pomysł i projekt pierwszym krokiem do sukcesu | Przedsiębiorczość w praktyce

6.3. Dobry pomysł i projekt pierwszym krokiem do sukcesu

Dobry pomysł na działalność gospodarczą rzadko jest wynikiem nagłego olśnienia, częściej pojawia się po długim procesie obserwacji i analiz. Skąd zatem go wziąć? Jak stworzyć dobry projekt przedsięwzięcia?

Czy każdy pomysł można zrealizować?

Skąd wziąć dobry pomysł?

Inspiracje dotyczące pomysłu na działalność gospodarczą można czerpać z wielu źródeł. Można też skorzystać z różnorakich metod stworzonych specjalnie w celu ułatwienia znalezienia pomysłu i pomagających

określić zakres i formę przedsięwzięcia. Poniżej omówiono 2 z nich:

 • alternatywne branże,
 • grupy decyzyjne.

Alternatywne branże to metoda, polegająca na wymyśleniu 2 przeciwstawnych propozycji, które ma do wyboru potencjalny klient. Powinny być to propozycje z różnych branż, ale w obu przypadkach prowadzące

do zaspokojenia tej samej potrzeby. Przykładem jest firma oferująca aktywny wypoczynek. Jedną z jej propozycji może być ekstremalna jazda na rowerze (downhill), drugą – relaksacyjny spływ kajakowy. Po określeniu tych wariantów

należy się zastanowić, jakie motywy kierują klientem wybierającym pierwszą propozycję, a jakie – wybierającym drugą propozycję. Następnym krokiem powinno być wymyślenie trzeciej propozycji, łączącej zalety dwóch poprzednich i unikającej

ich wad. Może to być np. firma oferująca łagodne trasy zjazdowe dla rowerzystów i bardziej urozmaicone trasy kajakowe.

Grupy decyzyjne jest to metoda, w której wyniku powstaje pomysł skierowany do grup, niebędących grupami decyzyjnymi. Na przykład o wyborze oferty wypoczynku dla dziecka decydują rodzice, dlatego gdy

układa się ofertę dla dzieci, należy brać pod uwagę preferencje ich rodziców. Podobna sytuacja istnieje w wypadku podręczników szkolnych: oferta wydawnictw skierowana jest głównie do nauczycieli, a nie do uczniów, którzy z tych

podręczników korzystają. Stąd nowy pomysł powinien być skierowany do grup dotychczas pomijanych, np. ludzi starszych lub kobiet. Można również stworzyć nową grupę decyzyjną, np. organizować spływy kajakowe tylko dla kobiet lub wycieczki

rowerowe dla seniorów. W obu wypadkach potrzebna jest jednak wcześniejsza analiza potrzeb tych grup (Jak mają wyglądać wycieczki rowerowe dla osób w wieku powyżej 65. roku życia? Czym powinny charakteryzować się spływy kajakowe dla

kobiet?).

Czy każdy pomysł jest dobry?

Czy jednak każdy pomysł jest gwarantem sukcesu? Jak spośród kilku pomysłów wybrać ten najlepszy? Przy wyborze pomysłu warto wykorzystać kilka przydatnych sugestii. Można:

 • zastanowić się, co sprawia nam przyjemność, co jest naszym hobby, na czym się znamy. Przykładowo: jeżeli hobby jest motocykl, to być może przyszłe przedsiębiorstwo powinno mieć związek z motocyklami.
 • obserwować otoczenie, ustalić, jakie pomysły mają inni, na co jest popyt, na co narzekają klienci (np. są niezadowoleni z jakiś usług lub zgłaszają brak jakiegoś typu działalności).
 • obserwować zmiany w prawie polskim i europejskim. Często dzięki tym zmianom można stać się pierwszym przedsiębiorcą, który wykorzysta nowe możliwości (np. nowe dotacje).
 • analizować nowe trendy, pojawiające się nie tylko w gospodarce, lecz także w życiu codziennym. Często sukces odnoszą firmy, które powiązały swoją działalność z istniejącymi trendami. Przykładem może być rozwój firm

  pośredniczących w znalezieniu pracy za granicą, które powstały wraz z otwarciem nowych rynków pracy dla Polaków.

 • przeszukiwać zasoby internetowe, w tym portale zagraniczne. Podobną funkcję mogą pełnić wizyty w różnych miejscach, gdzie można spotkać nowych ludzi i zdobyć od nich informacje.
 • obserwować nowinki technologiczne, które zapewniają przewagę konkurencyjną. Nowe rozwiązanie technologiczne często tworzą popyt na nowe usługi i towary. Przykładem może być gama akcesoriów do urządzeń dotykowych (np. rysiki do

  ekranów, środki czyszczące lub pokrowce na tablety).

Gdy decydujemy się na realizację pomysłu, powinniśmy też wziąć pod uwagę niezbędny do tego celu kapitał. Własne środki na założenie przedsiębiorstwa nie zawsze są jednak konieczne. Współcześnie do

dyspozycji są m.in. kredyty [odnośnik do podrozdziału 3.4] czy dotacje z Unii Europejskiej. Czasami też pomysł nie wymaga dużych nakładów finansowych lub – jeżeli jest naprawdę dobry – łatwo znaleźć dla niego inwestora.

Stwórz projekt – zaprezentuj swój pomysł

Aby pozyskać fundusze na realizację pomysłu, warto jest stworzyć projekt, dzięki któremu możliwe będzie zaprezentowanie wybranego przedsięwzięcia. Projektem jest każde zaplanowane działanie,

posiadające następujące cechy:

 • określony cel – to, co chcemy, aby się stało w wyniku realizacji projektu,
 • sprecyzowane rezultaty – efekt działań projektowych,
 • ustalone kryteria i zasady oceny – wartości, wg których oceniamy, wymierne, zdefiniowane sposoby oceny.

Projekt jest to zatem zbiór działań, które są ze sobą powiązane, prowadzą do osiągnięcia celu oraz mają z góry zaplanowany początek i koniec. Projekt w aspekcie planowania działań jest często porównywany z

biznesplanem.

Wykonanie projektu możemy podzielić na następujące etapy główne:

 • planowanie (programowanie) – stanowi ono punkt wyjścia dla całego procesu realizacji projektu. Na tym etapie następuje zdefiniowane najważniejszych celów działań oraz możliwości ich realizacji. Efektem jest wstępny wybór

  projektu (celu).

 • identyfikację – w tej fazie następuje weryfikacja projektu pod względem przydatności i opłacalności. Niektóre projekty wymagają przeprowadzenia dodatkowych analiz, mających wykazać ich celowość. Następnie określa się zakres

  wybranego projektu, jego rozmiary oraz działania, które należy podjąć w celu jego realizacji.

 • formułowanie – na tym etapie prowadzi się analizę wybranego pomysłu i formułuje się plan projektu. Ponadto przeprowadza się analizy finansowe, środowiskowe, techniczne oraz ustala się harmonogram działań.
 • finansowanie – w tej fazie zostaje podjęta decyzja o finansowaniu przedsięwzięcia. Określony zostaje zakres przedsięwzięcia oraz związane z tym koszty.
 • wdrażanie – na tym etapie następują realizacja projektu oraz monitorowanie wykonania poszczególnych jego zadań.
 • ocena (ewaluacja) – podsumowanie przedsięwzięcia, które następuje przez określenie jego rezultatów, przydatności, trwałości i efektywności. Na tym etapie zestawia się założone cele z uzyskanymi wynikami.

Rycina 6.3. Cykl projektu.

Osobnym, lecz bardzo ważnym z marketingowego punktu widzenia zagadnieniem jest prezentacja projektu. Szczególnie istotna jest ona w wypadku konieczności pozyskania inwestora dla swojego projektu.

Przygotowując wystąpienie, powinno się przestrzegać kilku głównych zasad:

 • należy skupić się na najważniejszych elementach. Warto zadać sobie pytanie: Jakie informacje najbardziej zainteresują potencjalnych inwestorów?;
 • pomysł powinien być omawiany prostymi słowami. Najlepiej, aby przekazać całą istotę pomysłu na działalność gospodarczą w dwóch zdaniach. Przykładem może być tzw. test windy, który może wyglądać następująco: „Dla

  [grupa klientów], którzy zgłaszają popyt na [problem], oferujemy [produkt]. Naszą przewagą w przeciwieństwie do [konkurencja] jest [wyróżnik]”;

 • w wystąpieniu powinny pojawić się jednak fachowe terminy i metody, ponieważ wskazują one na umiejętność tworzenia biznesu i marketingu;
 • przedstawiając pomysł, należy pokazać swoje zaangażowanie, pomysłowość i pracowitość;
 • wystąpienie powinno obejmować chronologiczny ciąg zdarzeń: od pomysłu na dane przedsięwzięcie, przez etap realizacji, na którym się ono znajduje, po plany na przyszłość;
 • w wystąpieniu powinny pojawić się dane statystyczne i konkretne przykłady wskazujące na to, że pomysł ma duże szanse na powodzenie.

Ciekawostka ze świata

Interesujący pomysł na biznes miała pani Sarah. Stworzyła ona miejsce, w którym każdy może wyładować swoją frustrację i złość, rozbijając talerze, wazy i szklanki. Wszystko odbywa się w bezpiecznych warunkach. W

ofercie jej firmy można znaleźć przeróżne naczynia, ponadto można skorzystać z usługi rzucania pomidorem w zdjęcie.

Warto kliknąć i wiedzieć więcej

[Artykuł pt. Skąd wziąć pomysł na biznes i działanie?; http://blizejsukcesu.pl/artykuly/finanse-

i-inwestowanie/skad-wziac-pomysl-na-biznes-i-dzialanie/]

[Artykuł pt. 21 biznesowych inspiracji, czyli skąd wziąć pomysł na biznes; http://gadzetomania.pl/2009/07/19/21-biznesowych-inspiracji-czyli-skad-wziac-pomysl-na-biznes]

[Artykuł pt. Najdziwniejsze sposoby na biznes; http://biznes2biznes.com/?strona=b2b-info&kat=18&id=439]

Ćwiczenia

1.      Wymień cechy, którymi powinien odznaczać się dobry pomysł na biznes.

2.      Wypisz swoje zainteresowania, a następnie podaj pomysły firm, które można założyć, korzystając z nich.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds