5.3. Czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa | Przedsiębiorczość w praktyce

5.3. Czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa

Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów determinujących powstawanie nowych działalności gospodarczych jest chęć osiągnięcia zysku. Cel ten nie zawsze zostaje osiągnięty. Według raportu firmy Euler Hermes, tylko w kwietniu 2013 r. w Polsce upadło aż 88 spółek zatrudniających łącznie ponad 4 tys. pracowników. Czy wiesz, o czym należy pamiętać, w chwili podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy, by nie podzieliła ona losu wielu upadłych przedsiębiorstw?

Rycina 5.5. Motywy zakładania działalności gospodarczych. gospodarczej.
[Źródło: badanie Tex Care na grupie 1018 osób prowadzących działalność gospodarczą]

Czym jest sukces przedsiębiorstwa?

Nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest sukces przedsiębiorstwa. Kryteria oceny sukcesu są złożone, dlatego zagadnienie to należy rozpatrywać w kilku płaszczyznach. Dla pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie sukcesem jest zazwyczaj pewność zatrudnienia, uczciwe wynagrodzenie oraz przestrzeganie praw pracowniczych, w tym kierowanie się dyrekcji zasadą równości kobiet i mężczyzn względem płac, praw i obowiązków. Z kolei dla przedsiębiorcy sukcesem będzie sytuacja, w której spółka przynosić będzie pożądane zyski, jakość produkowanych towarów będzie zadowalająca, a przedsiębiorstwo dzięki dobremu wizerunkowi będzie cieszyło się wiarygodnością i ugruntowaną pozycją na rynku.

Czynniki determinujące sukces lub niepowodzenie

O losie działalności gospodarczej nie decydują pojedyncze czynniki, ale zestaw elementów oddziałujących wzajemnie. Nie wszystkie jednak zależą od przedsiębiorcy – wiele z nich pozostaje poza jego kontrolą.

Czynniki wewnętrzne

Największy wpływ na to, czy przedsiębiorstwo odniesie sukces, mają czynniki wewnętrzne. W tej grupie czynników znajdują się m.in.:

 • odpowiedni wybór lokalizacji przedsiębiorstwa – ta długoterminowa decyzja stanowi jeden z pierwszych problemów, jakim przyjdzie stawić czoła nowemu przedsiębiorcy. W zależności od tego, czym zajmować się będzie firma, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań, takich jak: Czy będzie ona dostępna dla klientów? Czy na danym terenie znajdą się wykwalifikowani pracownicy? Jakie są możliwości rozwoju przedsiębiorstwa? Czy będzie stały dostęp do niezbędnych przy produkcji surowców? Czy na tym terenie istnieją sprzyjające warunki klimatyczne?.
 • zdolność finansowa przedsiębiorstwa – nazywana także zdolnością kredytową. W razie zaciągniętej pożyczki umożliwi kredytobiorcy spłatę długu wraz z odsetkami.
 • organizacja i zarządzanie firmą – odgrywa bardzo dużą rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz może stanowić część strategii firmy.

Czynniki zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne determinujące sukces lub porażkę działalności gospodarczej z reguły są łatwiejsze do uchwycenia niż czynniki wewnętrzne. Zazwyczaj bowiem nie odnoszą się one do struktury firmy, ale do obecnej sytuacji na rynku lub aspektów prawnych. Do czynników tych zalicza się m.in.:

 • skuteczność przedsiębiorstw konkurencyjnych – działanie sprawiające, że przedsiębiorstwa dążą do ciągłego rozwoju przez: przywództwo jakościowe, wprowadzanie nowych (często atrakcyjniejszych dla klientów) ofert, redukcję kosztów, próby uzyskania statusu lidera na rynku;
 • wielkość rynku – oszacowania wielkości przedsiębiorstwa dokonuje się na podstawie danych finansowych oraz liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie;
 • rodzaj rynku – kryteria podziału rynku stanowią: przedmiot wymiany, branża, sposób sprzedaży, zasięg relacji, liczba dostawców, stan zaspokojenia potrzeb, stopień zorganizowania oraz stan równowagi;
 • tworzenie strategii przedsiębiorstwa – odpowiednie planowanie działań, których realizacja zapewni firmie dominację na rynku bez względu na sposób działania konkurencyjnych spółek.

Rycina 5.6. Rodzaje innowacji, które firmy finansowały lub chciałyby finansować.
[Źródło: www.egospodarka.pl]

Ciekawostka ze świata

Naukowcy z University of Wisconsin-Milwaukee [wym. juniwersiti of łiskonsin-milłaki] w Stanach Zjednoczonych we współpracy z Londyńską Szkołą Biznesu po przeanalizowaniu zdjęć ponad 50 twarzy prezesów różnych przedsiębiorstw stwierdzili, że firmy, których dyrektorzy generalni są posiadaczami szerokiej twarzy, osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe.

Ćwiczenia

1.      Wymień 3 przykłady firm działających w Twojej miejscowości, które Twoim zdaniem odniosły sukces w branży.

2.      Wymień czynniki zewnętrzne i wewnętrzne determinujące sukces i niepowodzenie przedsiębiorstw, a następnie omów te z nich, które według Ciebie mają największe znaczenie.

3.      Omów rolę przedsiębiorcy w kształtowaniu czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na sukces spółki.

4.      Wyjaśnij, dlaczego przedsiębiorstwa wolą finansować innowacje technologiczne.

5.      Co według Ciebie ma większy wpływ na powodzenie prowadzonej działalności: czynniki, na które wpływ ma przedsiębiorca, czy elementy, których nie może on kontrolować? Uzasadnij swoją odpowiedź.

Baza Wiedzy

Wykup dostęp do najnowszej wersji podręcznika!

 • zaktualizowane treści
 • nowy wygląd
 • atrakcyjne grafiki
 • jeszcze więcej informacji

Dowiedz się więcej

This will close in 35 seconds